1900 96 96 35
Voma trở thành hiệp hội uy tín hàng đầu trong ngành máy văn phòng
Mon/Jun/2022

Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam chính thức trở thành hiệp hội uy tín hàng đầu trong ngành máy văn phòng tại Việt Nam

Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (VOMA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các cá nhân, pháp nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất kinh doanh máy và thiết bị văn phòng.

VOMA được thành lập ngày 07/7/2020. Từ đó đến nay VOMA đã sát cánh cùng doanh nghiệp và Chính phủ trong các hoạt động xây dựng chiến lược và các chương trình phát triển cho toàn ngành, tổ chức các hoạt động giúp hội viên đoàn kết hơn. Đặc biệt, phối hợp có hiệu quả thực hiện các chương trình, hội nghị mở rộng cơ hội kinh doanh hợp tác giữa các hội viên và giữa hội viên với các hãng máy văn phòng hàng đầu thế giới. Đã góp phần tích cực trong việc xây dựng ngành Máy văn phòng Việt Nam nói riêng và nền kinh tế – xã hội của đất nước.

Sau khi có quyết định số 489/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hội máy văn phòng Việt Nam, VOMA đã thu hút đông đảo các cá nhân, tổ chức , khởi điểm với số lượng hội viên là: 150 hội viên. Hiện tai VOMA đang không ngừng mở rộng, thành lập các chi hội địa phương được phân bố tại các vùng miền cả nước.

Tại nhiệm kỳ đầu tiên năm 2020-2025, Ban Chấp hành VOMA gồm 11 Ủy viên đến từ các doanh nghiệp Máy văn phòng cả nước, những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh vì lợi ích chung của toàn ngành, góp phần đưa hoạt động của Hiệp hội ngày càng đáp ứng được nhu cầu của các hội viên cũng như thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội I đề ra.