1900 96 96 35
Du xuân 2022
Tue/Jun/2022

Chốn chân Long lờ mờ sương toả. Chuyến du xuân đầu năm đến với Vịnh Hạ Long của tập thể Cán Bộ Tập Đoàn VPS để đón vượng khí tốt lành cùng nhau khởi động năng lượng để cùng tạo sự đột phá trong năm 2022.